2012 lapkričio 28 d. ( trečiadienis) VILNIUS

DĖL PARLAMENTINĖS GRUPĖS „UŽ LIETUVĄ BE KORUPCIJOS“ ĮSTEIGIMO

2010 m. birželio 7 d. buvo suburta Seimo narių grupė „Už piliečių talką kuriant Lietuvą be korupcijos“. Per pustrečių metų grupės nariai inicijavo kartu užregistravo įstatymų projektus bei inicijavo dvylika diskusijų, kurių metu buvo aptariami aktualūs klausimai susiję su korupcijos prevencija savivaldybėse, politinių partijų finansavime, sveikatos apsaugoje, viešuosiuose pirkimuose. Su valstybės kova prieš korupciją ir grupės antikorupcine veikla visuomenė buvo supažindinama leidinyje „Antikorupcija.LT“ bei nuolat atnaujinamoje interneto svetainėje „Antikorupcija.LT“. Pastaroji per pastaruosius pusantrų metų sulaukė net 75 tūkst. lankytojų. Grupės iniciatoriai toliau numato tęsti pradėtą darbą įkurdami parlamentinę grupę „UŽ LIETUVĄ BE KORUPCIJOS“. Tai, kad toks parlamentinis darbas bus dar reikalingesnis liudija ir nedemokratinės politinės kultūros tendencijos, kuomet į vadovaujančius postus skiriami politikai nebaigę savo teisminių ginčių, neįrodę savo nekaltumo teisme, kuomet opozicijos atstovai eliminuojami iš valdžią kontroliuojančių parlamentinių struktūrų. Tai neigiamai veikia visuomenės sąmonę bei valstybės įvaizdį pasaulyje. Kaip ir korupcijos, taip ir politinės demokratinės kultūros deficito kainą apmoka patys piliečiai. Buvusius kryptingus žingsnius įgyvendinant numatytą antikorupcinę politiką reikia tęsti. Grupė numato ne žodžiais, o darbais toliau remti antikorupcinių įstatymų priėmimą bei siekti, kad Lietuvoje išaugtų nepakantumas bet kokiai korupcijos formai.

Grupės susirinkimas kviečiamas š.m. lapkričio 28 d. 13 val. 218b salėje.