STT: Švietimo ir mokslo ministerijoje – korupcijos apraiškos
Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) pareigūnai, Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) atlikę korupcijos rizikos analizę, nustatė korupcijos rizikų ministerijos valdomo turto, perduodant jį tretiesiems asmenims laikinai naudotis, srityje ir pateikė siūlymų, kaip tobulinti antikorupciniu požiūriu nagrinėtą sritį.
 
STT korupcijos prevencijos pareigūnai nustatė, kad ŠMM vykdo nepakankamą panaudos pagrindais perduoto turto naudojimo ir sutarčių vykdymo kontrolę, taip pat ministerija nėra nustačiusi turto naudojimo ataskaitų reikalavimų ir, nepaisant sutartyse nurodyto draudimo, kai kurios viešosios įstaigos komercinę ir ūkinę veiklą vykdo joms panaudos teise suteiktuose nekilnojamojo turto objektuose.
Atliekant analizę paaiškėjo, kad ŠMM kontrolė viešųjų įstaigų turto valdymo srityje nepakankama. Iš surinktų dokumentų STT pareigūnai nustatė, kad Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras aktyviai vykdė įvairius savo valdomo nekilnojamojo turto civilinius sandorius, tačiau daugiausia sandorių šis mokymo centras sudarė su jo vadovės artimos aplinkos rato asmenimis.
Nustatyta, kad mokymo centras patalpas Kaune pagal mainų sutartį be priemokos sumainė su šio mokymo centro vadovės sūnumi. Tokiu būdu Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšomis buvo pagerintos ne tik mokymo centro pagal panaudos sutartį naudojamos patalpos, bet ir fiziniams bei juridiniams asmenims priklausančios statinio patalpos. Įvertinus minėtą mainų sutartį galima daryti išvadą, kad būtent ši sutartis galėjo būti nuostolinga ne tik Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centrui, bet ir valstybei. ŠMM, kaip viena iš šio mokymo centro dalininkių, apie įvykdytus nekilnojamojo turto mainus nežinojo.
STT atkreipė dėmesį, kad ŠMM vangiai formuoja antikorupcinę aplinką savo valdymo srities institucijose. Nuo 2002 m., priėmus Korupcijos prevencijos įstatymą, ŠMM ir jai pavaldžios institucijos nė karto nenustatė korupcijos pasireiškimo tikimybės, taip pat iki šiol neparengė korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo plano.
Švietimo ir mokslo ministerijai STT pateikė rekomendacijas galimoms korupcijos rizikos apraiškoms šalinti.
info : www.diena.lt ; 2018 01 11